Madde 1 – Sözleşmenin Tarafları

SATICI:

Esra Şavkıner ve Ort. Adi Ortaklığı
Adres: Erenköy Mahallesi ,Çoban yıldızı Sok. No: 26/1A Erenköy 34738 Kadıköy/ISTANBUL

Telefon: 0216 266 08 98
E-posta: iletisim@florart.com.tr

ALICI:

Müşteri

Madde 2 – Sözleşmenin Konusu

İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait Florart.com.tr web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal / hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanunu ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Florart.com.tr sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 3 – Sözleşme Tarihi

Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan işbu iki nüsha sözleşme alıcının florart.com.tr web sitesi üzerinden alışveriş yaptığı  tarihten itibaren kabul edilmiş sayışır ve geçerli olur.

Madde 4 – Mal veya Hizmetin Teslimi, Sözleşmenin İfa Yeri ve Teslim Şekli

Florart.com.tr web sitesinden satın alınan mallar, alıcının teslimini websitesinde sipariş vererek talep etmiş olduğu adresde teslim edilecektir. Florart.com.tr web sitesinden satın alınan hizmet, Florart.com.tr web sitesinde belirtilen Florart.com.tr resmi adresi ve atölyesinde,eğer hizmetin farklı bir adreste satışa çıktığı ilan edilmiş ise websitesinde ilan edilen bu mekanda verilecektir.

Madde 5 – Genel Koşullar

5.1. ALICI, Florart.com.tr web sitesinde ürün veya hizmetlerin temel özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimata ilişkin ve diğer ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve bu konularda elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2. ALICI ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, ALICI/Tüketici, adres, siparişi verilen ürün veya hizmetlere ait temel özellikler, ürün veya hizmetlerin vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

5.3. SATICI, sözleşme konusu ürün veya hizmetlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen nitelikleri haiz teslim edilmesinden sorumludur.

5.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı ürün veya hizmetler tedarik edebilir.

5.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetlerin teslimini ifasının imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi bitmeden ALICI’ya bildirir ve 30 günlük süre içinde nakden ve defaten tahsil ettiği toplam bedeli ALICI’ya iade eder.

5.6. Ürün veya hizmetlerin teslimatı için ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmesi gerekmektedir. Herhangi bir nedenle ürün veya hizmetler bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürün veya hizmetlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulur.

5.7. Ürün veya hizmetin niteliğine uygun düşen şekilde fiziksel olarak veya dijital ortamda teslim edilen ürün veya hizmetlerin,teslim edilmesinden sonra veya önce ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün veya hizmetler bedelini SATICI’ya ödememesi durumunda, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürün veya hizmetleri 3 gün içinde SATICI’ya iade etmek veya derhal tutarı ifaya uygun bir kanalla ödemek zorundadır. Bu takdirde şayet doğmuş ise nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

5.8. Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebepler (tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, hizmet tesislerinde önemli mahiyette arıza) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.

Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürün veya hizmetlerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin mücbir sebebin / engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 30 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün veya hizmetler tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının alacağı sürenin SATICI’nın sorumluluğunda olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.

ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürün veya hizmetlerin çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:
Banka ALICI’ya geri ödemeyi taksitle ve ALICI’nın ürün veya hizmetleri aldığı taksit sayısı ile yapabilir. SATICI bankaya ürün veya hizmetler bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICININ kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılabilir. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları,eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 taksit tutarında iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olabilecektir.

Kredi Kartı ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. Kredi kartına iade, SATICININ Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince iade yapılabilir. Kapıdan ödeme ile havale / EFT ödeme seçeneklerinde iade Tüketiciden banka hesap bilgileri istenerek, ALICI’nın belirttiği hesaba (hesabın faturada ismi yazılı kişinin adına olması şarttır) havale ve EFT şeklinde yapılacaktır.

Madde 6 – Temerrüt ve Hukuki Sonuçları

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir. Her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde; ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

Madde 7 – Sözleşmeden Cayma Hakkı

ALICI; ürün veya hizmetler satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, hizmetlerin satın alınma tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürün veya hizmetleri reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Sözleşmeden cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.

Madde 8 – Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller

Sözleşmeden cayma hakkının kullanılması için 7 günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve satın alınan hizmetlerin henüz ifa edilmemiş olması gerekmektedir.

Madde 9 – Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin :

Eğitimlerden Haberdar Olun :

[]